กปภ.สาขาศรีสะเกษ พบผู้ใช้น้ำที่หน่วยบริการทุ่งไชย สอบถามปัญหาการใช้น้ำ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่จากงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่ที่หน่วยบริการทุ่งไชย กปภ.สาขาศรีสะเกษ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งไชย หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยพบผู้ใช้น้ำเพื่อสอบถามถึงปัญหาในเรื่องของการบริการในด้านต่างๆ ของ กปภ. รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ การประชาสัมพันธ์ตามมาตรการต่างๆของ กปภ.ข.8 การประชาสัมพันธ์นโยบายการชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.8 นำร่องการเก็บค่าน้ำประจำเดือนเป็นเดือนต่อเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำให้มากที่สุด / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ