กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่พัฒนาความรู้ระบบประปา

กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่พัฒนาความรู้ระบบประปา

     นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี มอบหมายให้นายประยุทธ อุดมศรี นายช่างเครื่องกล ๖ รักษาการหัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานบำรุงรักษา กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลหนองเทพ  อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์


ข่าวอื่นๆ