กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา  บริษัท   โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด  นำโดย  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต   เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ -(อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่  2 ในวันพุธที่  5  ตุลาคม  2559  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน


ข่าวอื่นๆ