กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                                          

          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดโพธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งในงานดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะได้ตั้งเต้นจุดบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ฟรีให้บริการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งร่วมถวายจัดตุปัจจัยอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าบังสกุล ในงานพิธีครั้งนี้ด้วย


ข่าวอื่นๆ