กปภ.สาขาสังขะ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ๒๕๕๙

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช  ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธิถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราชร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสังขะ เนื่องด้วยในวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ซึ่งอำเภอสังขะ ได้ถือปฏิบัติจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช  ณ บริเวณลานพิธีข้างที่ว่าการอำเภอสังขะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการแสดงออกถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติของชาติไทย"

 


ข่าวอื่นๆ