กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมMorning talk ครั้งที่ 1ปี 2560

กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมMorning talk ครั้งที่ 1ปี 2560

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2559 นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานพร้อมลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1/2560 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ โดยมีประเด็นการสนทนาดังนี้

          1.การเตรียมการต้อนรับคณะผู้ว่าการ กปภ.และคณะผู้บริหาร มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 28 ต ค.59
          2.งานกฐินพระราชทาน กปภ. การไปร่วมงาน การแต่งกาย กำหนดให้ หนง.แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ในเช้วันที่ 29 ต.ค.59
          3.การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบาทสมเด็จฯของจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ที่ 4 พ.ย.59 ที่วัดเจียงอี
          4.ให้พนักงานเจ้าไปตอบแบบสอบถามการรับรู้ความเข้าใจ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
          5.ผลการประเมิน WSP ของสาขาศรีสะเกษ

          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ