กปภ.สาขาสังขะ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม


           เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม แลโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน บ้านโอทะลัน หมู่ที่ ๓ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการต่างของอำเภอบัวเชด และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ที่ออกมาให้บริการประชาชนนอกสำนักงาน  โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้ตั้งเต้นให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปตลอดทั้งงาน  การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงการเข้าร่วมกับชุมชนสังคมที่อยู่รอบ ๆ แหล่งน้ำดิบ (ห้วยทำนบ - ห้วยจรัส) ที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้เป็นแหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาให้บริการผู้ใช้น้ำประปาที่หน่วยบริการบัวเชดได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ