กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ออกให้บริการ อำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำรายใหม่หน่วยบริการบึงบูรพ์

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้ออกให้บริการ อำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำรายใหม่หน่วยบริการบึงบูรพ์

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ได้ออกให้บริการคืนสัญญาการใช้น้ำประปาและใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำ  สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่มาขอติดตั้งประปา หน่วยบริการบึงบูรพ์  ณ  ศาลาประชาคม  สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์  ต.บึงบูรพ์  อ.บึงบูรพ์  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ  ทั้งนี้  ได้ให้คำแนะนำผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับระบบประปา  การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดรวมถึงข้อมูลต่างๆ

 

 


ข่าวอื่นๆ