กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดีรำรึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดีรำรึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนชาวอำเภอสังขะ ที่จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอสังขะ กิจกรรมดังกล่าวมีการปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำรึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ด้วย


ข่าวอื่นๆ