กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำอำเภอกันทรารมย์

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำอำเภอกันทรารมย์

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วย หัวหน้างานอำนวยการ ,  หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับคำขอติดตั้งประปารายใหม่ และค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน พื้นที่ บ้านหนองปลากุ่ม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการเดินทางของชาวบ้าน เพราะระยะทางห่างจากแม่ข่ายสาขาศรีสะเกษ ถึง 26 กิโลเมตร ซึ่งครั้งนี้ผู้มีมายื่นคำขอติดตั้งประปาและชำระค่าติดตั้งประปาใหม่   จำนวน 35 ราย ทั้งนี้ได้อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน ให้รับทราบเบื้องต้น ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จะดำเนินการติดตั้งให้ผู้มาชำระค่าเงินติดตั้ง ภายใน 3 วันทำการ   เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" และค่านิยม "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน


ข่าวอื่นๆ