ผอ.กรจ.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำนักงานประปาทันสมัย ประจำปี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 นายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ.8 และคณะได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 ให้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสำนักงานประปาทันสมัย ประจำปี 2553 ซึ่ง กปภ.สาขารัตนบุรี เป็นอีกหนึ่งสาขาของ กปภ.ข.8 ที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานในปี 2553 โดยในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผอ.กรจ.8 ได้กำชับให้ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานการให้บริการของโครงการในระดับติดตา และตรึงใจ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ