กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการ To Be Number One

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการ To Be Number One

     นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๔,๐๐๐ ขวด แจกให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ร่วมโครงการ To Be Number One โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานและติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


ข่าวอื่นๆ