กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย บริเวณพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย บริเวณพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการกปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางเตือนใจ พลตื้อ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างงานบริการและงานผลิต ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ได้ออกค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบเส้นท่อ บริเวณพื้นที่หน่วยบริการกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อให้มีการน้ำใช้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ สร้างความพึงพอใจ ลดปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมากระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชิงนโยบายต่อไป 


ข่าวอื่นๆ