กปภ.สาขาสังขะ เดินหน้าควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย

กปภ.สาขาสังขะ เดินหน้าควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย

     นายยรรยง วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและทีมช่างเทคนิค ดำเนินการทำความสะอาดถังหมักสารเคมี เช่น ถังหมักปูนขาว ถังหมักปูนคลอรีน และถังหมักสารส้ม เพื่อให้การหมักสารเคมีที่คำนวณได้จากการทำจาร์เทสเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำ และเป็นการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ยังได้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบผลิต เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อขัดข้องในการใช้งานต่อไปอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ