กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดินหาท่อแตกลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ประหยัดค่าใช่จ่ายองค์กร

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมเดินหาท่อแตกลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ประหยัดค่าใช่จ่ายองค์กร

           กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดลงพื้นที่จัดกิจกรรมเดินหาท่อแตกรั่วเพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่และประหยัดค่าใช่จ่ายองค์กรในการผลิตน้ำประปาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดขึ้นในเขตพื้นที่บริเวณจำหน่ายน้ำเขตเทศบาลอุทุมพรพิสัย ทั้งนี้ยังเป็นการลดน้ำสูญเสีย  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ  กปภ. ต่อไป


ข่าวอื่นๆ