กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม HOME CARE ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม  HOME CARE  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

          นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม  HOME CARE  ครั้งที่ ๑/2560  ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน  ที่หมู่บ้านสระกำแพงใหญ่  ม.1  และ ม.12  ตำบลสระกำแพงใหญ่  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้ออกเยี่ยมและให้บริการประชาชน  การบริการซ่อมท่อแตก - ท่อรั่ว  ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน  รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ  เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ