กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีลงพื้นที่ให้บริการประชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้ "โครงการ มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านจาน ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับบริการด้านต่างๆของการประปาส่วนภูมิภาคและรับคำขอติดตั้งประปารายใหม่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอติดตั้งระบบประปา รวมทั้งบริการน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ประชาชน


 


ข่าวอื่นๆ