กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
    

          เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  ณ โรงเรียนบ้านกระสัง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระแก้ว  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.นำไปแจกจ่ายให้บริการฟรีสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ดื่ม  จำนวน  ๓๕๐ ขวด เป็นการสร้างภาพลักษณ์กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีให้กับองค์กร กปภ.ได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ