กปภ.สาขาศรีสะเกษ พบผู้ใช้น้ำที่หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย สอบถามปัญหาการใช้น้ำ

เมื่อไม่นานมานี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด และพนักงานจากงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่ที่หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย กปภ.สาขาศรีสะเกษ พบผู้ใช้น้ำ ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อสอบถามถึงปัญหาในเรื่องของการบริการในด้านต่างๆ ของ กปภ. เนื่องจากปัจจุบันหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงระบบผลิตใหม่เพื่อขายกำลังการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ซึ่งอาจจะส่งผลผลกระทบทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ การประชาสัมพันธ์ตามมาตรการต่างๆของ กปภ. และ กปภ.ข.8 เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำให้มากที่สุด ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจ และได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมาก จากการที่ กปภ. ให้ความเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตลอดมา และอยากให้ดำเนินการเช่นนี้ต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ