กปภ.สาขาศรีสะเกษออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก รับเงินค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่บ้านทามน้อย

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก รับเงินค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่บ้านทามน้อย

     ในวันที่  9  มกราคม  2560  กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ได้ออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก  รับเงินค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่  บ้านทามน้อย  ม.4  ตำบลคำเนียม  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมทั้งคืนใบเสร็จเงินประกันพร้อมสัญญาให้กับผู้ใช้น้ำ เป็นการบริการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ สร้างความพึงพอใจตลอดจนเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.และผู้ใช้น้ำต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ