กปภ.สาขาสังขะออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่หน่วยบริการกาบเชิง

กปภ.สาขาสังขะออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่หน่วยบริการกาบเชิง

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่ ณ หน่วยบริการกาบเชิง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความต้องการใช้น้ำประปาของ กปภ.เป็นการออกบริการเชิงรุกสนองนโยบายของผู้บริหารรดับสูง และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการน้ำประปาเพื่อการอุปโภค - บริโภคกันอย่างทั่วถึง ซึ่งการการออกบริการดังกล่าวจะมีการรับคำร้อง ออกสำรวจประมาณราคาพร้อมแจ้งราคาประมาณการ  และรับเงินค่าติดตั้งให้เบ็ดเสร็จที่จุดเดียวในวันเดียว เป็นการเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรและสร้างสุขให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ