กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3

            กปภ.สาขาศรีสะเกษ  โดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นางกนกอร  รัตนนุกรม  ผช.ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ  หัวหน้างานพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง   ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3/2560  ประจำเดือน มกราคม  2560   ในวันพุธที่  11  มกราคม  2560  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ชั้น 2   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  ได้พูดคุยถึงเรื่อง  การรับมอบนโยบายเร่งด่วน 5 ข้อ แก่ผู้จัดการ  การประชุม  WSP  และการแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละงาน


ข่าวอื่นๆ