กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้เข้าเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่และหน่วยงานราชการ

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้เข้าเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่และหน่วยงานราชการ

           เมื่อวันที่ 12 - 13  มกราคม  2560  กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เข้าเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่และหน่วยงานราชการ อาทิเช่น  บริษัท เทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ    รพ.ศรีสะเกษ  โรงแรมพรหมพิมาน  เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนรวมสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ใช้น้ำ  ทั้งนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา


ข่าวอื่นๆ