กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleanning Day เดือนมกราคม 2560

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleanning Day เดือนมกราคม 2560

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleanning Day นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 29  ธันวาคม  2559  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงาน น่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าผู้มาติดต่อ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความสามัคคีของพนักงานในสังกัดอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ