กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2560

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2560

          กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนางสาวธิติมา วาพันสุ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมและเป็น การสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้พนักงานกปภ.สาขารัตนบุรีขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีเพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ และเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส คือ นายกษิดิ์เดช  พึ่งผล ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 6 สังกัดงานผลิต


ข่าวอื่นๆ