กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนามยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4

    กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  จัดกิจกรรมโครงการสนทนามยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2560  ในวันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 2    ได้มีการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของแต่ละสายงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมการเตรียมแผนงานการออกโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560  

 


ข่าวอื่นๆ