กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘  พร้อมด้วยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. บริการให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ และประชาชน ที่เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ในการเยี่ยมชมบูธน้ำดื่มของ กปภ. อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ