กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ร่วมกับบรรดาข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรม CSR อีกด้านหนึ่งของ กปภ. คือ การพัฒนาจิตสาธารณะของพนักงาน / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ