กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ  ร่วมด้วย  ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างาน พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560  ให้กับพนักงานที่บริเวณสำนักงาน ชั้น 2  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษนำหน่วยแพทย์เข้าตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจร่างกายมาให้บริการตรวจสุขภาพ  ทั้งยังให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่พนักงาน  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง  ป้องกันการเกิดโรคเบื้องต้น    


ข่าวอื่นๆ