กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการประปาเติมใจให้กันครั้งที่ 2

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการประปาเติมใจให้กันครั้งที่ 2

      กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ  ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างาน  พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการประปาเติมใจให้กัน "คลีนิกประปาประชามีสุข" ครั้งที่ 2/2560  ในวันศุกร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2560    โดยได้ออกพื้นที่จัดกิจกรรมเติมใจให้กันที่ แม่ข่ายศรีสะเกษ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประปา  สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำและให้บริการแก่ประชาชนในเชิงรุก  


ข่าวอื่นๆ