กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการตามนโยบาย กปภ. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามอ่านมาตรในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการตามนโยบาย กปภ. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามอ่านมาตรในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

     ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนะคูหะ ผู้จัดการ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการตามนโยบาย กปภ. ติดตามการอ่านมาตรในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยให้พนักงานติดตามอ่านมาตรวัดน้ำ ๑๐๐% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการอ่านมาตรผิดพลาด  พร้อมตรวจสอบสภาพมาตร และจัดประเภทผู้ใช้น้ำให้ถูกต้องต่อไป


ข่าวอื่นๆ