กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการรับชำระค่าบริการนอกสถานที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการรับชำระค่าบริการนอกสถานที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

     วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดออกให้บริการรับชำระค่าบริการนอกสถานที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ณ หน่วยบริการท่าตูม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่ชำระค่าน้ำภายในกำหนด ติดต่อกัน ๒ เดือน ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ใช้น้ำสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ๒ ใบ มาแลกรับของชำร่วย ณ กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ