กปภ.สาขาศรีสะเกษดำเนินการออกหาท่อแตก ท่อรั่ว ในเวลากลางคืน ลดน้ำสูญเสียเพิ่มแรงดันน้ำ

กปภ.สาขาศรีสะเกษดำเนินการออกหาท่อแตก ท่อรั่ว  ในเวลากลางคืน ลดน้ำสูญเสียเพิ่มแรงดันน้ำ  

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  นำโดย  นายไพศาล  แก้วคูณ  หัวหน้างานบริการฯ  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดงานบริการฯ  ดำเนินการออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว  ในเวลากลางคืน  ช่วงเวลา  22.00 - 02.00 น.  ในพื้นที่แม่ข่ายศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรโดยออกค้นหาท่อแตกท่อรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำสูญเสียในระบบเส้นท่อ 

 


ข่าวอื่นๆ