กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
 

        กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2560  ในวันพุธที่ 8 มีนาคม  2560 เวลา 07.30 - 09.00 น.  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ชั้น 2  โดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน  รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อกัน  ทั้งนี้ผู้จัดการได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา และแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2560  และได้ทำการเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2560  ได้แก่  นายธนบดี  เรืองบุญ  ตำแหน่ง  ช่างโยธา 3  พร้อมนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้มอบเสื้อเพื่อเป็นรางวัลแก่ดาวเด่นประจำไตรมาสด้วย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก


ข่าวอื่นๆ