กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมทำแนวกั้นสาหร่าย

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมทำแนวกั้นสาหร่าย

     เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางอนันต์พร รัตนะคูหะ ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นายประยุทธ อุดมศรี หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ร่วมทำแนวกั้นสาหร่ายเพื่อป้องกันสาหร่ายเข้าไปอุดตันฟุตวาวล์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการน้ำให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ข่าวอื่นๆ