กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามแผนเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามแผนเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยทีมงานช่างเทคนิค และพนักงานผลิตน้ำในสังกัดได้ร่วมกันทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน และล้างทำความสะอาดทรายกรอง โรงกรองน้ำหน่วยบริการกาบเชิงตามแผนการล้างทำความสะอาดประจำปี เป็นการดำเนินการตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำประปาของ กปภ.ได้เป็นอย่างดีและเป็นการเสริมสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมสร้างความรักความผูกพันความสามัคคีในหน่วยต่อไป"


ข่าวอื่นๆ