กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าพบ นายอำเภอสนม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง รวมถึงผู้นำท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร


ข่าวอื่นๆ