กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ครั้งที่ ๑

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan  ครั้งที่ ๑
 

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและทีมงานช่างเทคนิค ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Satety Plan  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ไตรมาส ๒/๖๐)  ที่เดินทางมาจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ในการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาดในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safty Plan : WSP ปี ๒๕๖๐ เป็นไปตามคู่มือการตรวจประเมินผลตัวชี้วัด WSP ปี ๒๕๖๐ ระดับ กปภ.สาขา  ซึ่งประกอบไปด้วย ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจำหน่าย  ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน WSP  ทบทวนการสำรวจวินิจฉัยระบบประปา  ทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน  ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ระบบประปาให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทบทวนปรับปรุงป้ายเตือน ป้ายแนะนำที่สำคัญครบทุกพื้นที่   การดำเนินการกำหนดจุดควบคุม จุดตรวจสอบ ครบทุกกระบวนการเป็นต้น จากการประเมินครั้งนี้ทำให้พนักงานในสายงานผลิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ WSP เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเป็นการกระตุ้นพนักงานได้เป็นอย่างดีอีกขบวนการหนึ่ง" 


ข่าวอื่นๆ