กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีอำเภอรัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีอำเภอรัตนบุรี

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีอำเภอรัตนบุรี โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี

ข่าวอื่นๆ