กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอรัตนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอรัตนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนักงานในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายสมชาย  อำพันกาญจน์ นายอำเภอรัตนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ