กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ สานสัมพันธ์ที่ดี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน 2553

กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขารัตนบุรี ที่หน่วยบริการท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ บริเวณหมู่บ้านตูม ซึ่งทีมงานได้ให้บริการแก้ไขแรงดันนำไหลอ่อน และแก้ไขส่วนต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้น้ำต้องการ เพื่อสนอง ปนิธาน ผู้ว่าการ กปภ. ที่ว่า น้ำประปาของ กปภ. จะไม่ขาด ไม่ขุ่น ไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ในการออกให้บริการตามโครงการเติมใจให้กัน 2553 ครั้งนี้ ผู้ใช้น้ำให้การตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนั้น กปภ.สาขารัตนบุรี ยังได้นำบริการต่างๆ ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าฟรี การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากผู้ใช้น้ำถึงบ้าน การให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ ซึ่งผู้ใช้น้ำตามแนวเส้นท่อที่มีการออกเยี่ยม ต่างก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ และต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ