กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ พร้อมหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความผูกพันธ์ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่อไป


ข่าวอื่นๆ