กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระแม่ธรณี และสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระแม่ธรณี และสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปี ๒๕๖๐                

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระแม่ธรณี และสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสเป็นวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มพนักงานในสังกัดด้วยกัน  และเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์พนักงานกับองค์กร กปภ.หรือเป็นการเสริมสร้างประเพณีอันดีงานของชาวไทย พร้อมด้วยมีการสรงน้ำขอพรจากผู้อาวุโสในหน่วยงานเพื่อเป็นการอนุลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยทีมีมายาวนาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้พนักงานได้ร่วมพบปะพูดคุยกันและร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเกิดความสามัคคีซึ่งจะเป็นผลดีกับการร่วมกันปฏิบัติงานเป็นทีมต่อไป


ข่าวอื่นๆ