กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมศึกษาดูงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ, กปภ.สาขาวัฒนานคร

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมศึกษาดูงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ, กปภ.สาขาวัฒนานคร

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาอรัญประเทศ และ กปภ.สาขาวัฒนานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำความรู้และแนวคิดมาปรับปรุงใชัในการดำเนินงานต่อไป


ข่าวอื่นๆ