กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีม และเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


ข่าวอื่นๆ