กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2560  ในวันพุธที่  17  พฤษภาคม  2560  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้สามารถรับทราบข้อมูล  โดยในการประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยถึงเรื่อง  การเตรียมการประกวดประปาดีเด่น ด้านพัฒนาการดีเด่น, WSP  และเรื่องอื่นๆ ของการทำงาน


ข่าวอื่นๆ