กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแจก น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแจก น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานร่วมแจก น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน บ้านจาน.ม.6 ม.8 และ ม.9 .ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี ในการกำจัดจอกแหน  และผักตบชวา ในพื้นที่กุดปู่ตา แหล่งสงวนพันธ์ปลาของหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ


ข่าวอื่นๆ