กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษ์ราชด้วยภักดี” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยร่วมกับบรรดาข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาว จ.ศรีสะเกษ ทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และถวายราชสดุดีต่อพระองค์ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ