กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  ในโครงการเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ณ ตำบลหนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จำนวน ๓ ราย ร่วมกับท่านกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี  กิ่งกาชาดรัตนบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ