กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม morning talk ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมmorning talk ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

     นางอนันต์พร รัตนะคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม morning talk ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและร่วมใจในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึงการประเมินตนเอง การทำงานเป็นทีม การแจ้งผลการดำเนินงาน และเรื่องอื่นๆ พร้อมทั้งมีการจ่ายโบนัสลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จต่อไป


ข่าวอื่นๆ